Konferencja GPW Dobre praktyki 2010 - podsumowanie zmian, doświadczenia praktyczne

Dodano: 25.11.2010

24 listopada 2010 r., w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, odbyła się konferencja „Dobre Praktyki 2010”.

Konferencja została zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wspólnie z podmiotami posiadającymi status "EduPartner GPW Dobre Praktyki": Martis Consulting Sp. z o.o., Polskim Instytutem Dyrektorów oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.

Konferencję otworzyła Beata Jarosz, Członek Zarządu GPW. która podsumowała zakres aktualizacji Dobrych Praktyk w 2010 r. Gościem Specjalnym konferencji był Maciej Lewandowski - Radca Minister przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej., który przedstawił aktualne tendencje oraz plany regulacyjne UE w zakresie ładu korporacyjnego.

Prezentacja Agnieszki Gontarek, Dyrektora Działu Emitentów GPW poświęcona była obowiązkom informacyjnym spółek giełdowych w zakresie Dobrych Praktyk. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się ze statystyką stosowania zasad, uzupełnioną o komentarz na temat problemów związanych z interpretacją Dobrych Praktyk i przyczyn ich niestosowania.

W  trakcie panelu poświęconego Walnym Zgromadzeniom, poprowadzonego przez Andrzeja Nartowskiego, Prezesa Zarządu Polskiego Instytutu Dyrektorów, omówione zostały m.in. praktyczne zagadnienia związane z elektronicznymi Walnymi Zgromadzeniami.
W panelu uczestniczyli::
  • dr Witold Jurcewicz, Partner, Kancelaria White&Case
  • dr Mirosław Kachniewski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
  • dr Radosław Kwaśnicki, kancelaria Kwaśnicki&Wróbel
  • Tom Ruhan, Członek Zarządu, Netia SA

W ostatniej części konferencji przedstawiciele Martis Consulting Sp. z o.o., zaprezentowali uczestnikom konferencji wyniki przeprowadzonego badania na temat roli akcjonariuszy w budowaniu modelu ładu korporacyjnego spółek giełdowych.