Projekt RESPECT na ostatniej prostej

Dodano: 08.11.2010

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, organizator projektu RESPECT Index, rozpoczęła ostatni etap badania, obejmujący ocenę spółek w zakresie CSR, dokonywaną na podstawie ankiety a następnie weryfikacji przez partnera projektu – firmę Deloitte.

W ankiecie spółki są pytanie m.in. o prowadzona politykę CSR, system zarządzania, politykę pracowniczą i zarządzanie środowiskowe. Po zamknięciu systemu elektronicznego, umożliwiającego udzielenie odpowiedzi przez spółki, następuje weryfikacja tych firm, które kwalifikują się do wejścia w skład RESPECT Indeksu (tych, które osiągnęły wysokie wyniki w ankiecie RESPECT).

Po analizie wyników weryfikacji dostarczonych przez firmę Deloitte, Komitet Sterujący projektu podejmie decyzję o finalnym składzie indeksu RESPECT. Rewizja dotychczasowego składu zostanie ogłoszona w styczniu 2011 r.