Giełda wznawia projekt RESPECT po zmianie metody weryfikacji spółek

Dodano: 15.09.2010

W wrześniu br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła kontynuację projektu RESPECT po zmianie metody weryfikacji spółek. Spółki wchodzące w skład indeksów: WIG20, mWIG40 i sWIG80 zostały poddane ocenie Działu Emitentów GPW pod kątem praktyk w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance) i ładu informacyjnego. W dalszej części weryfikacji zostanie poddany poziom relacji inwestorskich w spółkach na podstawie ogólno dostępnych raportów, publikowanych przez spółki oraz ich stron internetowych (SEG).

Spółki, które pozytywnie przejdą ocenę GPW i SEG zostaną zaproszone do udziału w trzecim, finalnym etapie projektu, koncentrującym się na ocenie pozostałych obszarów CSR (środowisko, relacje z rynkiem i klientami, polityka pracownicza, system zarządzania etc.).

Rozpoczęcie III Etapu badania, obejmującego wypełnienie ankiety a następnie weryfikację przez firmę Deloitte, planowane jest na dwa ostatnie miesiące 2010 r.