RESPECT będzie indeksem do inwestowania – Ludwik Sobolewski, prezes GPW, o zmianach zasad konstruowania indeksu RESPECT

Dodano: 18.08.2010

Respect będzie od drugiej edycji indeksem do inwestowania dla profesjonalisty. Wymaga to przeprowadzenia zamian w sposobie jego komponowania. Zmiany te polegają na przykład na tym, że odchodzimy od zasady zgłaszania się spółek do badania kwalifikującego do indeksu. Respect, tak jak każdy indeks giełdowy stanowiący referencje dla inwestorów, będzie efektem badania i weryfikacji przeprowadzonych w stosunku do z góry określonej grupy spółek: wszystkich objętych indeksami WIG20, mWIG40 i sWIG80. Będą to więc spółki spełniające określone kryteria płynności.

Wiele się zmieni w konstrukcji samego indeksu. Jego rewizja będzie przeprowadzana dwukrotnie w roku, a nie raz, jak do tej pory. Aby indeks stał się benchmarkiem, musi w szybszym tempie odzwierciedlać zmiany i aktualną sytuację spółek giełdowych.

Stary Respect niósł przesłanie, że budowanie wartości dla akcjonariuszy jest wynikiem działań, które wykraczają poza biznes operacyjny przedsiębiorstwa. Spółki wdrażając zrównoważoną i odpowiedzialną społecznie filozofię działalności, tworzą nową wartość zbudowaną na zaufaniu i korzystnych relacjach z interesariuszami. Tego rodzaju zachowanie stabilizuje pozycję rynkową przedsiębiorstwa, to zaś jest efektem fundamentalnie ważnym dla inwestorów.

Nowy Respect zachowuje tę filozofię, a ponadto akcentuje pragmatyczne cechy i wartości spółki giełdowej: jakość raportowania publicznego, jakość relacji inwestorskich, ład informacyjny, stosowanie dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. Dzięki temu Respect Index będzie indykatorem nie tylko dla funduszy, ale i dla inwestorów indywidualnych.

Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie