Odpowiedzialne inwestowanie opłaca się – relacja z pierwszej Międzynarodowej Konferencji nt. Odpowiedzialnego Inwestowania

Dodano: 08.06.2010

Uwzględnienie czynników ekologicznych, społecznych i ładu korporacyjnego przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych wpływa na jakość ich zarządzania i przekłada się na wynik finansowy – przekonywali uczestnicy pierwszej Międzynarodowej Konferencji nt. Odpowiedzialnego Inwestowania, która odbyła się 7 czerwca br. na GPW.

Konferencja została zorganizowana w związku z rozpoczęciem drugiej edycji badania, którego efektem będzie rewizja pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index, wprowadzonego przez GPW w listopadzie 2009 r. Dotychczasowe notowania indeksu RESPECT na tle innych indeksów giełdowych dowodzą, że spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny, uwzględniające w długoterminowej strategii czynniki CSR, zasługują na zainteresowanie inwestorów.
wykres_mini.jpg
Źródło: GPW

Warszawska Giełda jest obecnie dużym, rozpoznawalnym ośrodkiem obrotów kapitałowych w Europie, o czym najlepiej świadczy ilość spółek i debiutów na wszystkich trzech rynkach: Głównym, NewConnect  i Catalyst. Ale oprócz ilości, tym co ma duże znaczenie dla inwestorów, jest także jakość spółek notowanych na GPW. Jakość, na którą składają się m.in. takie czynniki jak ład korporacyjny czy odpowiedzialne zarządzanie. Dlatego jesteśmy mocno zdeterminowani wprowadzając do obrotu giełdowego instrumenty finansowe, które bezkompromisowo pozwalają mierzyć poziom odpowiedzialnego zarządzania w spółkach giełdowych, takie jak RESPECT Index – mówił podczas otwarcia konferencji Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podsumowaniem części spotkania poświeconej RESPECT Indexowi był panel dyskusyjny z udziałem prezesów spółek giełdowych, m.in. Mariusza Grendowicza – prezesa BRE Banku, Chrisa Barrowa - prezesa Grupy Żywiec oraz Jacka Faltynowicza – prezesa Elektrobudowy. Uczestnicy dyskusji, koncentrując się na specyfice poszczególnych branż, przedstawili motywy rozwoju CSR w swoich spółkach oraz wpływ odpowiedzialnego zarządzania na ograniczenie ryzyka biznesowego i finalnie – na wyniki finansowe spółek.

Jak duże znaczenie dla inwestorów ma zarządzanie uwzględniające czynniki społeczne, ekologiczne i ład korporacyjny przekonywali podczas konferencji zagraniczni prelegenci, m.in.: Brunno Maradei z IFC (International Finance Corporation, agenda Banku Światowego), który pracował przy wprowadzaniu indeksów zrównoważonych na rynkach rozwijających się (Brazylia - Sao Paolo Stock Exchange Corporate Sustainability Index, Indie - Standard & Poor’s India Environmental, Social and Governance Index), Helga Birgden z firmy MERCER oraz Oliwia Watson z PRI. Eksperci, przedstawiając długookresowe stopy zwrotu z indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie na świecie, przekonywali uczestniczących w konferencji inwestorów, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy uwzględnianiem aspektów CSR w strategii i działalności firmy, a wynikami finansowymi spółek. Następnie przedstawiciele funduszy etycznych (Alvar Roosimaa – zarządzający funduszami Limestone Fund oraz Rafał Matusiak – prezes TFI SKOK SA) zaprezentowali kryteria stosowane w zarządzaniu aktywami, również dowodząc korelacji pomiędzy wysokim poziomem odpowiedzialnego zarządzania, a stopami zwrotu z inwestycji.

RESPECT Index jest pierwszym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej indeksem spółek odpowiedzialnych społecznie. Jego celem jest nie tylko promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania w spółkach giełdowych, ale przede wszystkim zwiększenie wyceny spółek z indeksu i zainteresowanie nimi inwestorów. Obecnie trwa badanie w ramach drugiej edycji projektu RESPECT. Polskie spółki notowane na Głównym Rynku GPW do końca czerwca mają czas na wypełnienie ankiety, która zweryfikuje ich poziom społecznej odpowiedzialności. Rewizja indeksu oraz ogłoszenie RESPECT Rankingu odbędą się w listopadzie br.

Patronat nad spotkaniem adresowanym do przedstawicieli spółek giełdowych i inwestorów objęło Ministerstwo Gospodarki. Partnerem merytorycznym wydarzenia była działająca przy ONZ inicjatywa Principles for Responsible Investing. Patronami medialnym konferencji były: TVN CNBC Biznes i radio TOK FM.