Zaproszenie na Pierwszą Międzynarodową Konferencję nt. Odpowiedzialnego Inwestowania

Dodano: 17.05.2010

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprasza na Pierwszą Międzynarodową Konferencję nt. Odpowiedzialnego Inwestowania, która odbędzie się 7 czerwca 2010 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przedsięwzięcie wiąże się z rozpoczęciem drugiej edycji badania RESPECT Index, które ma na celu rewizję pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, wprowadzonego przez GPW w listopadzie 2010 r.

W ramach konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:
  • Odpowiedzialne Inwestowanie na świecie – statystyki, podstawowe definicje i podmioty
  • Rozwój Odpowiedzialnego Inwestowania na rynkach rozwijających się
  • Porównanie poziomu rozwoju CSR w polskich spółkach ze spółkami z innych krajów Europy 
  • Wpływ czynników ekologicznych, społecznych i ładu korporacyjnego na wyniki spółek
  • Kryteria stosowane w zarządzaniu funduszami etycznymi

Konferencja jest adresowana do reprezentantów spółek giełdowych, inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, dystrybutorów informacji oraz wszystkich innych zainteresowanych tematyką odpowiedzialnego inwestowania.

Cześć prezentacji będzie prowadzona w języku angielskim (organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne).

Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
Więcej informacji udziela Biuro Komunikacji Marketingowej GPW: +48 22 537 72 66

PROGRAM