Rozpoczęła się II edycja RESPECT

Dodano: 11.05.2010

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczyna drugą edycję projektu RESPECT Index, którego celem jest promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania w spółkach giełdowych, a także poszerzenie strumienia inwestycji płynących do spółek poprzez stworzenie narzędzia wspierającego rozwój odpowiedzialnego inwestowania w Polsce.

Start projektu jest równoznaczny z rozpoczęciem badania, którym zostaną objęte spółki notowane na Głównym Rynku GPW, z wyłączeniem spółek zagranicznych. Na podstawie jego wyników powstaną ranking i rating spółek odpowiedzialnych - RESPECT Ranking i RESPECT Rating. Efektem będzie rewizja składu pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index, który jest obliczany przez GPW od listopada 2009 r. Ogłoszenie nowego składu indeksu odbędzie się w listopadzie 2010 r.

Projekt został przygotowywany we współpracy z partnerami, którzy w 2009 roku wspólnie z GPW zainicjowali badanie i powstanie RESPECT Index. Autorem metody badania jest dom inwestycyjny Kulczyk Investments, jego realizacją oraz weryfikacją wyników zajmuje się firma doradcza Deloitte, natomiast magazyn Forbes pełni wiodącą rolę w popularyzowaniu projektu. Metoda badania firm oparta jest na doświadczeniach indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanych na giełdach światowych.

RESPECT Index ma być przede wszystkim praktycznym narzędziem wspierającym decyzje inwestorów, dlatego badanie musi być bardzo precyzyjne, a jego zakres złożony. Niemniej jego wiarygodność i miarodajność leżą w interesie spółek, które dzięki znalezieniu się w indeksie zyskują szansę na zainteresowanie swoimi walorami nowych inwestorów.

Podobnie jak w roku ubiegłym spółki, które chcą wejść do RESPECT Index będą odpowiadały na pytania o prowadzoną strategię CSR, politykę pracowniczą, wyniki ekonomiczne, sposób funkcjonowania na GPW i zarządzanie relacjami z inwestorami, politykę środowiskową oraz zasady zarządzania. Tegoroczna ankieta zawiera niewielkie zmiany w porównaniu z badaniem kwalifikującym do RESPECT Index w roku ubiegłym. Najistotniejszą zmianą ze względu na porównywalność jest wprowadzenie nowego spojrzenia na grupy kapitałowe oraz zróżnicowanie wagi ekologii w zależności od branży.

Metoda oraz proces realizacji badania konsultowane są z Radą Naukową RESPECT Index, w skład której wchodzą: prof. SGH dr hab. Aleksandra Duliniec - Kierownik Katedry Rynków Kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak - Przewodniczący Rady Naukowej NBP, prof. dr hab. Piotr Płoszajski - kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz prof. SGH dr hab. Małgorzata Rószkiewicz - Kierownik Zakładu Metod Badań Marketingowych w Szkole Głównej Handlowej.

Zeszłoroczne badanie RESPECT spotkało się z zainteresowaniem 140 spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, z czego 119 poddało się badaniu, a 16 spośród nich weszło w skład RESPECT Indexu.

-RESPECT Index jest kamieniem milowym w rozwoju polskiego CSR, ponieważ stwarza szansę na zbliżenie się polskich firm do prawdziwej idei odpowiedzialnego zarządzania, czyli biznesowej wartości dodanej, spójnej z celami i strategią firmy. Poprzez takie projekty jak RESPECT Index chcemy dostarczyć inwestorom narzędzie do odpowiedzialnego inwestowania i tym samym zwiększyć zainteresowanie ideą SRI w Polsce. Ambicją GPW jest, by działania RESPECT Indexu promieniowały w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, stając się punktem odniesienia zarówno dla firm, które chcą poprzez CSR podnieść swoją wartość w oczach rynku, jak i dla samych inwestorów zainteresowanych odpowiedzialnym inwestowaniem – komentuje Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szczegóły dotyczące projektu RESPECT Index, a także przegląd światowych trendów w zakresie CSR i odpowiedzialnego inwestowania zostaną przedstawione podczas Pierwszej Międzynarodowej Konferencji nt. Odpowiedzialnego Inwestowania, które odbędzie się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszych dniach czerwca br.