RESPECT Index wśród dobrych praktyk

Dodano: 02.04.2010

RESPECT Index został zaliczony do grona najlepszych praktyk z zakresu CSR, których opis publikuje co roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki". Tegoroczny, ósmy już raport ukazał się 31 marca. W raporcie podkreślono, że RESPECT Index to narzędzie, które ma pomóc inwestorom giełdowym w dokonaniu oceny spółek pod kątem odpowiedzialności społecznej. Obecnie indeks zachowuje się zgodnie z teoretycznymi oczekiwaniami, tj. jest bardziej stabilny i ulega mniejszym wahaniom. Równocześnie zapewnia dobrą stopę zwrotu.