Nowy skład RESPECT Indeksu - relacja video z konferencji

Dodano: 25.01.2011

Ogłoszenie nowego składu RESPECT Index


• RESPECT Indeks jest benchmarkiem inwestycyjnym czyli syntetycznym narzędziem oceny dla inwestorów
• W skład RESPECT Indeksu weszło 16 spółek


25 stycznia br. Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT. Publikacja indeksu w nowym składzie rozpocznie się 1 lutego 2010 r. W skład indeksu weszło 16 spółek:

 • Barlinek SA
 • Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Bank Millennium SA
 • BRE Bank SA
 • Budimex SA
 • BZ WBK SA
 • Elektrobudowa SA
 • Grupa Lotos SA
 • ING Bank Śląski SA
 • KGHM Polska Miedź SA
 • LW Bogdanka SA
 • Mondi Świecie SA
 • PGNiG SA
 • PKN Orlen SA
 • Telekomunikacja Polska SA
 • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA

Indeks RESPECT jest wskaźnikiem, który obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

W nowej odsłonie projekt RESPECT − dla którego pierwotna inspiracja w Polsce pojawiła się ze strony polskiego biznesu reprezentowanego przez Kulczyk Holding − mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realny punkt odniesienia dla profesjonalnych inwestorów. Nacisk na kryteria związane z tymi wartościami to zasadnicza zmiana jaką GPW wprowadziła
w stosunku do poprzedniej edycji.

Prezes GPW Ludwik Sobolewski podczas otwarcia konferencji na GPW tak skomentował zmiany jakie zaszły w projekcie:

W nowym Indeksie RESPECT bardziej wyraźnie są przedstawione cechy i aspekty działalności spółek, które są istotne dla inwestorów. Indeks eksponuje spółki, które spełniają bardzo wysokie wymogi w zakresie Corporate Governance, jakości i intensywności Relacji Inwestorskich oraz ładu informacyjnego przez co jest w większym stopniu narzędziem inwestycyjnym niż był do tej pory. Ogromne gratulacje dla firm, które znalazły się w jego składzie.

Od początku 2011 r. wartości indeksu RESPECT Index są publikowane w trybie ciągłym, co minutę, dzięki czemu inwestorzy mają więcej możliwości do śledzenia tego co się dzieje ze spółkami z portfela indeksu. Ponadto zgodnie z nowymi zasadami skład indeksu będzie aktualizowany co pół roku, dzięki czemu portfel indeksu będzie odpowiadał rzeczywistej aktywności spółek w obszarze CSR oraz SRI.


Otwarcie konferencji – Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW

Przedstawienie zasad i przebiegu projektu RESPECT Indeks – Eliza Durka, Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej GPW

Konstrukcja Indeksu RESPECT w kontekście zmian, wyniki za ostatni rok – Tomasz Wiśniewski, Wicedyrektor Działu Produktów Informacyjnych GPW

Uroczyste wręczenie dyplomów wyróżnionym spółkom

Przedstawienie wyników III etapu badania RESPECT – analiza pod kątem obszarów CSR – Jacek Kuchenbeker, Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte

Panel z udziałem reprezentantów spółek debiutujących w Indeksie RESPECT

Ład korporacyjny jako element CSR – aktualne zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów GPW

Podsumowanie i zakończenie konferencji – Eliza Durka, Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej GPW

# # #

Dodatkowe informacje:

Marcin Przeszłowski, PR GPW, (22) 537-77-66, 605/470 665, marcin.przeszlowski@gpw.pl
Anna Szarek, PR GPW, (22) 537-78-99, 603/366-808, anna.szarek@gpw.pl
Anna Wiśniewska, PR GPW, (22) 537-77-17, 607/774 060, anna.wisniewska@gpw.pl


 

 


Rezprezentanci 16 spółek tworzących nowy skład RESPECT Indeksu


Ludwik Sobolewski, Prezes Zarzadu GPW otwiera konferencję


Prezesi Zarządów spółek, które weszły w nowy skład RESPECT Indeksu


Eliza Durka, Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej GPW - podsumowanie projektu RESPECT w 2010 r.

 
Prezentacja Tomasza Wiśniewskiego (GPW) podsumowująca pierwszy rok Indeksu RESPECT


Panel z udziałem Prezesów i Członków Zarządów spółek debiutujących w składzie Indeksu RESPECT prowadzony przez Macieja Głogowskiego (TOK FM)


Prezentacja Tomasza Wiśniewskiego (GPW) podsumowująca pierwszy rok Indeksu RESPECT


Prezes GPW Ludwik Sobolewski w TVN CNBC