Prezentacja RESPECT Indeks w Ministerstwie Gospodarki

Dodano: 01.02.2011

31 stycznia br. podczas VI posiedzenia Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Ministerstwie Gospodarki została przedstawiona prezentacja nt. RESPECT Indeksu.
Eliza Durka, Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej GPW zaprezentowała członkom Zespołu zmiany, jakie zaszły w projekcie oraz jego przebieg podczas ostatniej edycji, zakończonej ogłoszeniem nowego składu RESPECT Indeksu w dniu 25 stycznia br.
W ostatnim posiedzeniu Zespołu wzięli udział także przedstawiciele Duńskiego Centrum Rządowego ds. CSR, którzy przedstawili doświadczenia rządu duńskiego w zakresie promocji i rozwoju CSR w kontekście wspólnej prezedencji Rady Unii Europejskiej, którą Polska i Dania (wspólnie z Cyprem) obejmą 1 lipca br.

Zespół ds. CSR został powołany przez Ministerstwo Gospodarki w lipcu 2009 roku w celu wypracowania propozycji rekomendacji, umożliwiających tworzenie warunków dla rozwoju CSR w polskich realiach gospodarczych. Grupy robocze działające w ramach Zespołu skupiają szerokie grono ekspertów zaangażowanych w promowanie założeń CSR, reprezentujących stronę rządową, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia przedsiębiorców i konsumentów, środowisko akademickie i naukowe, jak również indywidualnych przedsiębiorców oraz obywateli zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością. 

Więcej o pracach Zespołu: http://www.mg.gov.pl/node/10895