Podsumowanie projektu RESPECT w spółkach

Dodano: 08.03.2011

Po ogłoszeniu nowego składu Indeksu RESPECT Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła cykl spotkań ze spółkami, które zostały poddane weryfikacji w III Etapie projektu. Spotkania adresowane są przede wszystkim do tych spółek, które mimo zakwalifikowania się do ostatniego etapu badania nie weszły w skład indeksu. Możliwość weryfikacji i interpretacji swoich wyników mają również te spółki, które utworzyły nowy RESPECT Index.

Celem spotkań jest podniesienie świadomości spółek w zakresie obszarów badanych w projekcie RESPECT oraz przekazanie spółkom rekomendacji, które pomogą im jeszcze lepiej przygotować się do kolejnej edycji badania i osiągnąć lepszy wynik podczas następnej rewizji Indeksu RESPECT.

Podczas spotkań przedstawiciele GPW oraz firmy Deloitte, partnera projektu, udzielają spółkom szczegółowych informacji na temat tego, jak w świetle kryteriów projektu wypełniają obowiązki informacyjne, prowadzą relacje inwestorskie, a także dokonywana jest ocena poziomu i skuteczności ich działań z obszaru CSR.

Wyniki poszczególnych spółek są plasowane na tle pozostałych firm, co pozwala im na zidentyfikowanie swoich słabych i mocnych stron w kontekście kryteriów badanych w projekcie RESPECT. Każda ze spółek poddanych weryfikacji otrzymuje indywidualną ocenę i listę rekomendacji, dzięki którym może zidentyfikować obszary wymagające naprawy. Rekomendacje udzielane są zarówno na poziomie budowania strategii CSR i polityki spółki w tym obszarze, jak i w zakresie przygotowania spółki do końcowego audytu.

W spotkaniach z ramienia spółek biorą udział Członkowie Zarządów oraz kadra zarządzająca odpowiedzialna za obszary CSR, IR, marketingu, kontroli i audytu wewnętrznego. Tak duże zainteresowanie spółek świadczy o wzroście zainteresowania tematyką odpowiedzialnego biznesu i jego wagi w strategii spółek.

Kontakt dla spółek zainteresowanych podsumowaniem ich udziału w projekcie RESPECT:
Marta Grajeta
Biuro Komunikacji Marketingowej
Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
tel.: +48 22 537 72 66
kom.: +48 603 369 699
-------------------------------------------
Marketing Communications Office
Warsaw Stock Exchange
4 Ksiazeca St. , 00-498 Warsaw, Poland
phone: +48 22 537 72 66
mob.: +48 603 369 699

marta.grajeta@gpw.pl