Ruszył III etap badania RESPECT

Dodano: 16.05.2011

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła II etap bieżącej edycji projektu RESPECT Index. W wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez GPW we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, została wyłoniona grupa spółek, które zakwalifikowały sie do III etapu badania. Firmy, które zakwalifikowały się do III etapu otrzymają oficjalną informację na ten temat droga mailową i pocztową w najbliższych dniach.

Ocena w dwóch pierwszych etapach została dokonana na podstawie ogólnodostępnych raportów, publikowanych przez spółki oraz korporacyjnych stron internetowych, czyli nie wymagała bezpośredniego zaangażowania ze strony spółek. Obecnie Giełda rozpoczyna III etap projektu, którego przeprowadzenie wymaga zgody i bezpośredniej współpracy firm.

III etap składa się z dwóch części:
1. Wypełnienia ankiety RESPECT - do dnia 31 maja 2011 r.
2. Weryfikacji odpowiedzi zawartych w ankiecie RESPECT, przeprowadzanej przez firmę Deloitte w spółkach, które zostaną wytypowane do audytu (indywidualnie uwawiane terminy w okresie od 31 maja do 30 czerwca 2011 r.).

Po wyrażeniu chęci udziału w ostatnim etapie badania poprzez wysłanie wiadomości na adres marta.grajeta@gpw.pl zakwalifikowane spółki otrzymają dostęp do aplikacji pozwalającej na wypełnienie ankiety RESPECT. Jednocześnie zostaną poproszone o podpisanie oświadczenia o zgodzie na weryfikację przez firmę Deloitte oraz akceptację  regulaminu projektu i ogólnych warunków weryfikacji.

Projekt RESPECT Index z roku na rok wywołuje coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów i spółek, świadomych tego, że przestrzeganie zasad odpowiedzialnego zarządzania nie tylko buduje prestiż spółki i stanowi narzędzie promocji, ale przede wszystkim wpływa na wartość i wycenę spółek publicznych oraz bezpieczeństwo inwestowania w nie.

Dzięki wypełnieniu ankiety w badaniu RESPECT spółki otrzymują możliwość sprawdzenia poziomu CSR w swojej działalności, która zostanie poparta szczegółową analizą poszczególnych obszarów z dziedziny odpowiedzialnego biznesu, wraz z rekomendacjami na przyszłość.