Odpowiedzialne inwestowanie podczas Kongresu Relacji Inwestorskich SEG

Dodano: 10.06.2011

W dniach 7-8 czerwca br. w Ossie odbył się Kongres Relacji Inwestorskich organizowany już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Jednym z punktów programu merytorycznego kongresu była prezentacja Elizy Durki, Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej GPW pt. „RESPECT Index jako element podnoszenia wartości spółki”.

Kongres jest adresowany do przedstawicieli spółek notowanych na GPW, odpowiedzialnych za Relacje Inwestorskie, czyli do osób, których codzienna praca przekłada się na obraz i wartość spółki w ocenie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Celem prezentacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poza przedstawieniem szczegółów projektu RESPECT Index i kryteriów weryfikacji spółek do indeksu, było zwrócenie uwagi uczestników kongresu na duży potencjał i perspektywy rozwoju odpowiedzialnego inwestowania w Polsce.


fotoOssa1.JPG
Eliza Durka, Dyrektor Biura Komunikacji Markietingowe GPW podczas prezentacji

Zostały przedstawione statystyki dotyczące zasięgu odpowiedzialnego inwestowania na świecie i jego tempa rozwoju w ostatnich latach. Omówiono również korelacje pomiędzy inwestowaniem środków uwzględniającym czynniki ESG a poziomem ryzyka tych inwestycji.

wykres_RI.JPG
Wykres 1. Wyniki RESPECT Index na tle innych indeksów giełowych

Jako dowód potwierdzający tezę, że odpowiedzialne inwestowanie jest opłacalne i wiąże się z obniżonym ryzykiem, zostały zaprezentowane wyniki indeksu RESPECT za ostatni rok. Jego stopa zwrotu jest wyższa od pozostałych indeksów giełdowych - od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do ostatniej sesji maja 2011 r. stopa zwrotu indeksu RESPECT wyniosła 55,2%.