RESPECT Index jako bodziec do rozwoju odpowiedzialnego inwestowanie w Polsce

Dodano: 06.07.2011

4 lipca br. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się nieformalne posiedzenie Grupy Roboczej ds. Konkurencyjności i Wzrostu. Podczas spotkania odbyła się prezentacja projektu RESPECT Index, jako przykładu dobrej praktyki w zakresie CSR na polskim rynku.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem przedstawiciela Komisji Europejskiej. Następnie w ramach panelu poświeconego społecznej odpowiedzialności biznesu Eliza Durka, Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawiła uczestnikom posiedzenia projekt RESPECT Index oraz jego znaczenie dla rozwoju odpowiedzialnego inwestowania w Polsce.

W ramach spotkania zostały zaprezentowane również: działania Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw pracującego w ramach Ministerstwa Gospodarki, projekt Wizja 2050 (PwC) oraz prezentacja nt. zwiększenia konkurencyjności regionów poprzez CSR (PARP).