XI European Corporate Governance Conference na GPW - 15 listopada 2011 r.

Dodano: 06.07.2011

15 listopada 2011 r. Giełdza Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje XI European Corporate Governance Conference, która jest ważnym wydarzeniem w kalendarzu większości krajów, które obejmują Prezydencję w Unii Europejskiej.

Każdego roku konferencja gromadzi ok. 300 uczestników, z których większość przyjeżdża z zagranicy. Ostatnie edycje odbyły się w Sztokholmie, Madrycie i Brukseli. Wśród prelegentów znajdują się wysocy urzędnicy Komisji Europejskiej, w tym roku będziemy mieli zaszczyt gościć na konferencji komisarza Michaela Barnier.

Konferencja Corporate Governance jest okazją do wymiany poglądów środowiska związanego z Corporate Governance na poziomie międzynarodowym, dlatego zwyczajowo, oprócz części plenarnej, która w Warszawie zaplanowana jest na 15-ty listopada, w poprzedzający wieczór odbywa się przyjęcie pozwalające na mniej formalną wymianę poglądów.

Komitet Honorowy XI ECGC pod przewodnictwem dr. Ludwika Sobolewskiego, prezesa GPW, ukonstytuował się w składzie: prof. Stanisław Sołtysiński, Andrzej S. Nartowski, dr Wiesław Rozłucki, Henryka Bochniarz, prof. dr hab. Grzegorz Domański, prof. dr hab. Marek Belka.

Tematami wiodącymi XI ECGC będą: dywersyfikacja w radach nadzorczych ze szczególnym podkreśleniem istoty zwiększenia udziału kobiet w radach, problemy trans graniczne i inicjatywy zwiększające przekonanie do corporate governance. Przedstawiona zostanie również treść „Zielonej Księgi” poświęconej ładowi korporacyjnemu w spółkach publicznych.

Szczegóły dotyczące XI ECGC będą na bieżąco zamieszczane na stronie http://ecgc.pl