Już 22 spółki notowane w Indeksie Respect - Komunikat Prasowy GPW

Dodano: 14.07.2011

 • 7 nowych spółek dołączyło do składu Respect Indeksu w trzeciej edycji pierwszego w regionie CEE indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie
 • Poszerzenie składu indeksu do 22 spółek dowodem wzrostu standardów CSR na polskim rynku
 • RESPECT Indeks jako bodziec do rozwoju odpowiedzialnego inwestowania na polskim rynku - wyniki badania wśród analityków optymistyczne dla rozwoju tego obszaru w Polsce w ciągu najbliższych lat

14 lipca br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT. Publikacja indeksu w nowym składzie rozpocznie się od 1 sierpnia 2011 r.
 

W skład indeksu weszły 22 spółki, z czego siedem nowych:

 • Apator SA– nowa spółka w indeksie
 • Barlinek SA
 • Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Bank Millennium SA
 • BRE Bank SA
 • Budimex SA
 • DM IDMSA - nowa spółka w indeksie
 • Elektrobudowa SA
 • Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA - nowa spółka w indeksie
 • Grupa Lotos SA
 • ING Bank Śląski SA
 • KGHM Polska Miedź SA
 • Kredyt Bank SA - nowa spółka w indeksie
 • LW Bogdanka SA
 • Mondi Świecie SA
 • Netia SA - nowa spółka w indeksie
 • PBG SA - nowa spółka w indeksie
 • PGE Polska Grupa Energetyczna SA - nowa spółka w indeksie
 • PGNiG SA
 • PKN Orlen SA
 • Telekomunikacja Polska SA
 • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA

Poszerzenie listy spółek o siedem nowych podmiotów, spełniających najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego zarządzania wśród spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie, jest dowodem na to, że w polskich firmach wzrasta zainteresowanie obszarem CSR (ang. Corporate Social Responsibility) i coraz częściej jest on uwzględniany jako integralna część strategii biznesowej firm.


- Cieszymy się, że zainteresowanie polskich firm naszym „narzędziem” pomiaru i weryfikacji poziomu odpowiedzialnego zarządzania i CSR jest tak duże. Po tych niespełna dwóch latach funkcjonowania Respectu możemy powiedzieć, że projekt odniósł zamierzony cel wśród polskiego biznesu. Teraz kolej na inwestorów, by i oni aktywnie włączyli się w budowę najlepszych praktyk w zakresie corporate governance i CSR na polskim rynku poprzez inwestycje w akcje spółek notowanych w Indeksie Respect – komentuje wyniki III edycji RI prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Ludwik Sobolewski.


W czerwcu br. GPW wraz z firmą Deloitte – partnerem projektu RESPECT Index, przeprowadziła badanie wśród polskich analityków, mające na celu ocenę poziomu ich świadomości nt. CSR oraz tego, na ile uwzględniają oni czynniki związane z tym obszarem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Raport dostępny jest na www.odpowiedzialni.gpw.pl - stronie projektu Respect Indeks.


Wyniki raportu wskazują, że znacząca większość ankietowanych (62,5%) dostrzega wpływ działań z zakresu społecznej odpowiedzialności na wyniki finansowe firm. Połowa respondentów uważa, że w ciągu najbliższych 2-3 lat wzrośnie zainteresowanie obszarem odpowiedzialnego inwestowania w Polsce, co może wpłynąć na potrzebę baczniejszego przyglądania się czynnikom ESG (ang. Environment, Social, Governance) w działalności firm. W konsekwencji będzie to miało wpływ na funkcjonowanie Indeksu RESPECT, którego znaczenie dla inwestorów oceniających atrakcyjność inwestycyjną spółek wzrośnie.


- Cieszy nas fakt, że grono spółek spełniających najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego zarządzania biznesem poszerza się i poprzez nasz indeks spółki mają szansę na lepszą ekspozycję w oczach inwestorów. Optymistyczne wyniki opublikowanego dziś raportu pozwalają przypuszczać, że w najbliższym czasie zainteresowanie obszarem odpowiedzialnego inwestowania w Polsce istotnie wzrośnie, a funkcjonowanie i rozwój projektu RESPECT Index z pewnością będzie miało na to pozytywny wpływ - dodaje Ludwik Sobolewski, Prezes GPW.


RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem i poszanowaniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Trafiają do niego spółki, które przechodzą trzy stopniową weryfikację prowadzoną przez GPW, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu firmę Deloittte.


Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych, a więc pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek lub do 10% w pozostałych przypadkach.


Analiza historycznej dynamiki zmian wartości indeksów GPW dowodzi, że spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny mogą być bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do ostatniej sesji czerwca 2011 stopa zwrotu indeksu RESPECT wyniosła 53 %. Obecnie wartość indeksu RESPECT wynosi około 2500 pkt., a stopa zwrotu tego indeksu tylko w 2011 roku (licząc do końca czerwca) wynosi 10 %.

 

Raport - Decyzje inwestycyjne a CSR

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii.
Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl

 

# # #
 

Dodatkowe informacje:
Marta Grajeta (22) 537-72-66, 603 369 699, marta.grajeta@gpw.pl
Anna Wiśniewska (22) 537-77-17, 607 774 060, anna.wisniewska@gpw.pl
Małgorzata Rzepka (22) 537-78-99, 603 366 808, malgorzata.rzepka@gpw.pl