Ruszyła IV edycja projektu RESPECT Index

Dodano: 03.11.2011

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła IV edycję projektu RESPECT Index. Obecnie trwa weryfikacja spółek, prowadzona we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, w wyniku której zostanie wyłoniona grupa spółek do III etapu badania. Firmy te otrzymają oficjalną informację na ten temat droga mailową i pocztową.

Ocena w dwóch pierwszych etapach jest dokonywana na podstawie ogólnodostępnych raportów, publikowanych przez spółki oraz korporacyjnych stron internetowych, czyli nie wymaga bezpośredniego zaangażowania ze strony spółek. Harmonogram III etapu projektu, którego przeprowadzenie wymaga zgody i bezpośredniej współpracy firm, znajduje sie poniżej:

1. Wypełnienia ankiety RESPECT - do dnia 30 listopada 2011 r.
2. Weryfikacji odpowiedzi zawartych w ankiecie RESPECT, przeprowadzanej przez firmę Deloitte w spółkach, które zostaną wytypowane do audytu (indywidualnie uwawiane terminy w okresie od 1 do 31 grudnia 2011 r.).

Po wyrażeniu chęci udziału w ostatnim etapie badania poprzez wysłanie wiadomości na adres respectindex@gpw.pl zakwalifikowane spółki otrzymają dostęp do aplikacji pozwalającej na wypełnienie ankiety RESPECT. Jednocześnie zostaną poproszone o podpisanie  oświadczenia o zgodzie na weryfikację przez firmę Deloitte oraz akceptację  regulaminu projektu ogólnych warunków weryfikacji.

Projekt RESPECT Index z roku na rok wywołuje coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów i spółek, świadomych tego, że przestrzeganie zasad odpowiedzialnego zarządzania nie tylko buduje prestiż spółki i stanowi narzędzie promocji, ale przede wszystkim wpływa na wartość i wycenę spółek publicznych oraz bezpieczeństwo inwestowania w nie.

Dzięki wypełnieniu ankiety w badaniu RESPECT spółki otrzymują możliwość sprawdzenia poziomu CSR w swojej działalności, która zostanie poparta szczegółową analizą poszczególnych obszarów z dziedziny odpowiedzialnego biznesu, wraz z rekomendacjami na przyszłość.