GPW rozpoczęła ostatni etap weryfikacji spółek do Indeksu RESPECT

Dodano: 25.11.2011

Rozpoczął się trzeci etap procesu weryfikacji spółek, w wyniku którego nastąpi kolejna rewizja składu Indeksu RESPECT. W czwartej już edycji projektu, GPW zwiększyła wagę kryteriów związanych z ładem korporacyjnym w ankiecie wypełnianej przez spółki. Ogłoszenie nowego składu indeksu spółek odpowiedzialnych obliczanego przez GPW nastąpi 31 stycznia 2012 r. 

Celem projektu RESPECT Index, prowadzonego przez warszawską giełdę od 2009 roku, jest wyłonienie grupy spółek, które nie tylko są zarządzane zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialności społecznej biznesu, ale charakteryzują się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną. Właśnie rozpoczął się ostatni etap czwartej już edycji badania, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem spółek.

W listopadzie br. GPW we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych wyłoniła grupę spółek spełniających najwyższe standardy w zakresie wypełniania dobrych praktyk i ładu korporacyjnego i zaprosiła je do wypełniania ankiety RESPECT Index. Spółki mają czas na wypełnienie ankiety do końca listopada, weryfikacja odpowiedzi nastąpi w grudniu, a ogłoszenie nowego składu indeksu 31 stycznia 2012 r.

Kwestionariusz zawierający 35 pytań weryfikuje poziom i stopień kompleksowości obszarów CSR, takich jak: corporate governance, polityka HR, czynniki środowiskowe czy relacje z rynkiem i klientami. W obecnej edycji projektu RESPECT zagadnienia poruszane w ankiecie oraz wagi poszczególnych pytań zostały nieznacznie zmodyfikowane. Zwiększono wagę obszarów związanych z komunikacją spółek z grupami interesariuszy, ładem korporacyjnym i środowiskiem. Zgodnie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi do treści Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, w których GPW zwróciła uwagę na obecność kobiet w organach spółek, do ankiety RESPECT dołączone zostało zagadnienie gender diversity.

Prezes GPW Ludwik Sobolewski tak komentuje ostatnie zmiany w metodologii RESPECT Index: "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie świadomie i konsekwentnie zwiększa wagę kryteriów związanych z ładem korporacyjnym w badaniu RESPECT Index. Dotąd ład korporacyjny kojarzył się z ochroną praw, z zapobieganiem nadużyciom, z utrzymywaniem pewnego poprawnego stanu w spółce. Uważamy jednak, że instrumenty ładu korporacyjnego służą także podwyższaniu konkurencyjność firm, umacnianiu ich reputacji i zwiększaniu rozpoznawalności, a w efekcie wpływają na wyniki finansowe. Stąd decyzje o szerszym i bardziej bezwzględnym dla spółek weryfikowaniu tego obszaru w projekcie RESPECT Index."