Ogłoszenie nowego składu Indeksu RESPECT (IV edycja) - konferencja w dniu 31 stycznia br. na GPW

Dodano: 23.01.2012

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprasza na konferencję podsumowująca IV edycję projektu, podczas której zostanie ogłoszony nowy skład RESPECT Indeksu, pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie.

Konferencja odbędzie się 31 stycznia 2012 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W programie konferencji m.in.:
• Ogłoszenie nowego składu Indeksu RESPECT
• Uhonorowanie certyfikatami nowych spółek w Indeksie
• Panel „Rola CSR w dobie kryzysu” z udziałem przedstawicieli spółekz Indeksu RESPECT

Konferencja jest adresowana do mediów, reprezentantów spółek giełdowych, inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, dystrybutorów informacji oraz wszystkich innych zainteresowanych tematyką odpowiedzialnego inwestowania.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Potwierdzenia udziału do 30 stycznia br. pod adresem: magdalena.mikos@gpw.pl

Program konferencji:

12:00 – 12:15 Rejestracja gości
 
12:15 – 12:25 Otwarcie konferencji , Beata Jarosz, Członek Zarządu GPW
 
12:25 – 12:45 Podsumowanie IV edycji projektu – Tomasz K. Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych GPW
 
12:45 – 13:05 Ogłoszenie nowego składu Indeksu RESPECT. Uroczyste wręczenie certyfikatów spółkom – Beata Jarosz, Członek  Zarządu GPW
 
13:05 – 14:00 Panel "Znaczenie CSR w dobie kryzysu" z udziałem reprezentantów spółek z Respect Index:
• CSR jako narzędzie odbudowy zaufania po kryzysie.
• Czy kryzys w jakiś sposób przedefiniował pojęcie odpowiedzialności społecznej biznesu?
• W czasach kryzysu wszystkie firmy szukają oszczędności. Czy kryzys finansowy oznacza koniec odpowiedzialnego biznesu? Czy jest raczej sprawdzianem dla strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju?
• Jak kryzys wpływa na jakości realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu?
• Który z trzech filarów CSR: governance, environment czy society ma największe znaczenie w kryzysie?
 
14:00 Zakończenie konferencji. Lunch

Program konferencji