Webcast: RESPECT Index – narzędzie budowania zrównoważnego rozwoju. Jak zostać spółką giełdową odpowiedzialną społecznie?

Dodano: 31.01.2012

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowej i Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie. Zadebiutował 19 listopada 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma Deloitte jest partnerem projektu i odpowiada za weryfikację przedsiębiorstw aspirujących do wejścia w skład Indeksu.

Indeks obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW i jest jednym ze wskaźników budujących ich wiarygodność w oczach inwestorów. Trafiają do niego firmy działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego, relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem i poszanowaniem czynników społecznych, pracowniczych i ekologicznych.

W trakcie webcastu omówimy najistotniejsze zagadnienia związane z RESPECT Index, w tym między innymi:
• jaka jest idea projektuIndeksu i na czym polegają jego poszczególne etapy,
• jakie wymagania musi spełnić spółka aspirująca do wejścia w skład Indeksu,
• jak się przygotować do audytu i zakończyć go sukcesem,
• na czym polega funkcja komunikacyjna Iindeksu z inwestorami i analitykami finansowymi.

Webcast poprowadzą eksperci Deloitte (Izabela Grygoruk, Jacek Kuchenbeker) oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Tomasz Wiśniewski).

W trakcie prezentacji będziecie mieli Państwo możliwość zadania pytań prowadzącym i poznania praktycznych aspektów związanych z RESPECT Index oraz odpowiedzialnym inwestowaniem.

Data i godzina rozpoczęcia
23 lutego 2012 r, g. 10:00
Czas trwania: 1 h

REJESTRACJA