GPW rozpoczyna piątą edycję projektu RESPECT Index

Dodano: 03.04.2012

  • Giełda rozpoczęła badanie spółek pod kątem obowiązków informacyjnych, jakości relacji inwestorskich i ładu korporacyjnego. 
  • Audyt w spółkach, które zakwalifikują się do III etapu rozpocznie się w maju br.
  • Ogłoszenie nowego składu Indeksu RESPECT odbędzie się w pierwszej połowie lipca 2012 r.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła V edycję projektu RESPECT Indeks. Celem badania jest wyłonienie grupy spółek, które są zarządzane zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialności społecznej biznesu, a przy tym charakteryzują się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną.

W pierwszym etapie zostały wskazane spółki o najwyższej płynności, czyli te, które są uczestnikami indeksów: WIG20, mWIG40, sWIG80. W kolejnym etapie 140 spółek jest ocenianych przez GPW oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych pod kątem jakości raportowania, relacji inwestorskich oraz ładu informacyjnego.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu, dwa pierwsze etapy badania zostaną zakończone na początku maja br., a w ich wyniku zostanie wyłoniona grupa spółek, które mogą wypełnić ankietę i zakwalifikować się do finalnej weryfikacji, prowadzonej przez firmę Deloitte – Partnera projektu. Audyt spółek w ostatnim etapie badania RESPECT Giełda rozpocznie w maju br., a rewizja składu indeksu odbędzie się w lipcu br. RESPECT Index w nowym składzie będzie obliczany od 1 sierpnia 2012 r.

Równolegle ze startem piątej już edycji projektu RESPECT Index GPW wspólnie z partnerami projektu: firmą Deloitte oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych rozpoczęła cykl działań edukacyjnych adresowanych do spółek giełdowych, mających na celu zwiększenie ich świadomości w zakresie CSR. Podczas specjalnych warsztatów reprezentanci departamentów IR, CSR i PR będą mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi zasadami funkcjonowania projektu RESPECT Index, takimi jak przebieg weryfikacji spółek czy zasady audytu, a także z planami związanymi z jego najbliższą edycją. 

Link do ankiety 5 edycji Respect Index