20 spółek w warszawskim indeksie spółek odpowiedzialnych RESPECT Index

Dodano: 31.07.2012

  • Nowa spółka dołączyła do składu RESPECT Index w wyniku piątej już edycji projektu wyłaniającego skład indeksu spółek odpowiedzialnych notowanych na GPW
  • RESPECT Index obejmuje swoim portfelem spółki z warszawskiego parkietu działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR)
31 lipca br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT Index. Publikacja indeksu po rewizji jego portfela rozpocznie się od 1 sierpnia 2012 r.

W skład indeksu weszło 20 spółek, w tym jedna nowa spółka:

1. Apator S.A.
2. Bank BPH S.A.
3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
4. Bank Millennium S.A.
5. Budimex S.A.
6. Elektrobudowa S.A.
7. Grupa LOTOS S.A.
8. ING Bank Śląski S.A.
9. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – nowa spółka w indeksie
10. KGHM Polska Miedź S.A.
11. Kredyt Bank S.A.
12. Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
13. Netia S.A.
14. Polska Grupa Energetyczna S.A.
15. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
16. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
17. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
18. Telekomunikacja Polska S.A.
19. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
20. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Po raz pierwszy do warszawskiego indeksu spółek odpowiedzialnych zakwalifikowała się Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., która niedawno obchodziła rocznicę swojego debiutu na warszawskim parkiecie.

Rozwój projektu RESPECT Index dowodzi, że spółki notowane na warszawskim parkiecie coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z uwzględniania odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania w swojej strategii rozwoju. Poprzez utworzenie indeksu, w którego skład wchodzą spółki spełniające najwyższe standardy w zakresie ładu korporacyjnego i pozostałych obszarów odpowiedzialnego biznesu, GPW aktywnie wspiera budowanie i rozwijanie kultury CSR na polskim rynku kapitałowym.


###

RESPECT Index
RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Trafiają do niego spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i SEG, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloittte.

Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych, a więc pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek lub do 10% w pozostałych przypadkach.

Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do 27 lipca 2012 r. stopa zwrotu indeksu RESPECT Index wyniosła 32 %.

Szczegółowe kryteria wszystkich etapów projektu oraz informacje dla spółek: http://www.odpowiedzialni.gpw.pl