GPW partnerem cyklu konferencji w ramach Akademii Odpowiedzialnosci Społecznej Biznesu

Dodano: 27.09.2012

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest partnerem cyklu konferencji w ramach Akademii Odpowiedzialnosci Społecznej Biznesu, organizowanej przez Puls Biznesu, Agencję Martis Consulting oraz spółki skarbu państwa.

Celem inicjatywy jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez edukację małego i średniego biznesu w zakresie jego społecznej odpowiedzialności oraz promocję idei zrównoważonego rozwoju. Patronat nad cyklem konferencji objęło Ministerstwo Skarbu Państwa.

„Jak pokazał zrealizowany na zlecenie PARP raport oceniający stan wdrażania standardów CSR zgodnych z normą ISO 26000, jest na tym polu bardzo wiele do zrobienia -  ponad 50% firm nie spełnia podstawowych wymogów prawa w zakresie CSR. Niezbędne jest więc pilne podjęcie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do sektora przedsiębiorstw, które pomogą zmienić ten stan rzeczy i uczynić polski biznes bardziej prospołecznym i prośrodowiskowym. Projekt w pełni wpisuje się w ten cel.” – powiedział Rafał Baniak, Wiceminister Skarbu Państwa o cyklu konferencji „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”.

Głowne cele cyklu to:
■Promowanie zasad społecznej odpowiedzialności w oparciu o międzynarodową normę w zakresie społecznej odpowiedzialności ISO 26000
■Edukacja zarządzających firmami w dziedzinie społecznej odpowiedzialności
■Stworzenie platformy wymiany praktyk w zakresie realizacji normy ISO 26000
■Praktyczne podejście do wdrażania zasad CSR w firmach.

Kolejne konferencje odbywają się w najwięskzych miastach Polski jesienią br. Finał cyklu w postaci ogłoszenia wyników ankiety przeprowadzanej wśród MŚP podczas konferencji odbędzie się w styczniu 2013 r. na GPW równolegle z ogłoszeniem kolejnego składu indeksu RESPECT.

Więcej informacji na stronie: http://konferencje.pb.pl/