Trwa badanie w ramach szóstej edycji projektu RESPECT Index

Dodano: 19.11.2012

  • Giełda zakończyła badanie spółek pod kątem obowiązków informacyjnych, jakości relacji inwestorskich i ładu korporacyjnego. 
  • Audyt w spółkach, które zakwalifikują się do III etapu rozpocznie się w listopadzie br.
  • Ogłoszenie nowego składu Indeksu RESPECT odbędzie się w styczniu 2013 r.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła VI już edycję projektu RESPECT Indeks. Celem badania jest wyłonienie grupy spółek, które są zarządzane zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialności społecznej biznesu, a przy tym charakteryzują się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną.

W pierwszym etapie zostały wskazane spółki o najwyższej płynności, czyli te, które są uczestnikami indeksów: WIG20, mWIG40, sWIG80. W kolejnym etapie 140 spółek jest ocenianych przez GPW oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych pod kątem jakości raportowania, relacji inwestorskich oraz ładu informacyjnego.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu, dwa pierwsze etapy badania zostaną zakończone w listopadzie br., a w ich wyniku zostanie wyłoniona grupa spółek, które mogą wypełnić ankietę i zakwalifikować się do finalnej weryfikacji, prowadzonej przez firmę Deloitte – Partnera projektu. Audyt spółek w ostatnim etapie badania RESPECT Giełda rozpocznie w listopadzie br., a rewizja składu indeksu odbędzie się w styczniu 2013 r.. RESPECT Index w nowym składzie będzie obliczany od 1 lutego 2013 r.

Link do ankiety 6 edycji Respect Index