Kolejna edycja RESPECT Index już w nowej formule

Dodano: 16.05.2013

• Giełda wprowadza istotne zmiany w ramach projektu RESPECT Index
• Najbliższe badanie, które zostanie przeprowadzone jesienią 2013 r., będzie adresowane również do spółek zagranicznych notowanych na GPW
• Projekt będzie realizowany we współpracy z firmą Deloitte, odpowiedzialną za weryfikację spółek


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie po przeprowadzeniu konsultacji z uczestnikami rynku podjęła decyzję o zmianie zasad funkcjonowania projektu RESPECT Index. Zgodnie z nową formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu będą przeprowadzane raz w roku, w jego drugiej połowie. Skład indeksu wciąż będzie wyłaniany spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Istotną zmianą jest objęcie badaniem również spółek zagranicznych wchodzących w skład portfeli tych wskaźników.

Podobnie jak w poprzednich edycjach te spółki, które spełnią kryteria z zakresu raportowania i dobrych praktyk zostaną zaproszone do wypełnienia ankiety. Jej formularz, w porównaniu do poprzednich edycji, zostanie częściowo zmodyfikowany, także z uwzględnieniem specyfiki branżowej.

Giełda zdecydowała również o kontynuacji współpracy z firmą Deloitte, która jest partnerem projektu RESPECT Index od jego uruchomienia w 2009 r. Firma Deloitte będzie brała udział w procesie opracowania nowego formularza ankiety, a także będzie odpowiadać za przeprowadzanie audytu w spółkach, które wezmą udział w badaniu oraz za przygotowanie indywidualnych raportów dla spółek podsumowujących wyniki badania.

Zgodnie z przyjętą agendą obecnej edycji badania, do dnia 30 czerwca br. zostanie określona lista spółek, które podlegać będą analizie w zakresie raportowania i wypełniania dobrych praktyk, a następnie zostaną zakwalifikowane do wypełnienia ankiety. Badanie ankietowe i audyt wyników zostaną przeprowadzone na przełomie września i października br. Ogłoszenie ostatecznych wyników będzie miało miejsce podczas uroczystej gali na przełomie listopada i grudnia br.

Partnerzy projektu planują w najbliższym czasie przeprowadzić webinar dla spółek zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji. Pozwoli on przybliżyć nowe zasady funkcjonowania projektu.