Zaproszenie na webcast: Ewolucja czy rewolucja? Zmiany wymagań stawianych spółkom ubiegającym się o wejście w skład RESPECT Index

Dodano: 02.09.2013

Wyniki badania „Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes”, przeprowadzonego w 2012 r. przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Deloitte, potwierdziły, że w oczach rosnącego grona
przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych stopniowo umacniają się następujące poglądy:
• Istnieje pozytywna korelacja pomiędzy odpowiedzialnym podejściem do prowadzenia biznesu a wynikami
finansowymi.
• Działania z obszaru odpowiedzialnego biznesu (Corporate Responsibility – CR) wpływają na ograniczenie ryzyka biznesowego.
• W niedługim czasie nastąpi wzrost zainteresowania odpowiedzialnym inwestowaniem na rynku polskim.
• Zintegrowane raportowanie jest jednym z ważniejszych wyzwań, przed którym stoją w najbliższej
przyszłości podmioty.

Mając powyższe na uwadze, Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała o zintensyfikowaniu
działań ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie rangi odpowiedzialnych inwestycji na polskim rynku kapitałowym. Jednym z pierwszych kroków podjętych przez Giełdę stał się przegląd i przebudowa kryteriów tworzących ankietę RESPECT, wypełnianą przez podmioty ubiegające się o wejście w skład Indeksu, a następnie poddawaną weryfikacji przeprowadzanej przez ekspertów firmy Deloitte.

Podczas webcastu dowiedzą się Państwo:
• Jakie zmiany zaszły w wymaganiach ujętych w ankiecie RESPECT?
• Dlaczego w ankiecie znalazły się poszczególne zagadnienia?
• Jak należy podejść do wypełnienia ankiety?
• Jak należy rozumieć kluczowe pytania i odpowiedzi ujęte w ankiecie?
• W jaki sposób powinny zostać udokumentowane udzielane odpowiedzi?

Webcast adresowany jest do przedstawicieli wszystkich spółek kwalifikujących się do wejścia w skład RESPECT Index.
Prowadzący:
Tomasz Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych, GPW
Jacek Kuchenbeker, Starszy Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte

W trakcie webcastu będzie możliwość bezpośredniego zadawania pytań prowadzącym.

Data i godzina:

Kontakt:
Klaudia Szumska
Clients & Markets
+48 22 511 00 36
kszumska@deloittece.com