Wyniki 7. edycji projektu RESPECT Index

Dodano: 17.12.2013

Cztery nowe spółki w indeksie: BZ WBK, GPW, RAFAKO i Tauron Polska Energia
Tegoroczna edycja jest pierwszą skierowaną również do firm zagranicznych notowanych na GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych (RESPECT Index). Wśród czterech nowych spółek znalazła się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 23 grudnia 2013 r.
 
W skład nowego indeksu weszła rekordowa liczba 23 spółek (w kolejności alfabetycznej):
Apator S.A.
Bank BPH S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Zachodni WBK S.A. – nowa spółka w indeksie
Budimex S.A.
Elektrobudowa S.A.
GPW S.A. – nowa spółka w indeksie
Grupa Azoty S.A. 
Grupa LOTOS S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
KGHM Polska Miedź S.A.
Netia S.A.
Pelion S.A. 
Polska Grupa Energetyczna S.A. 
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
RAFAKO S.A. – nowa spółka w indeksie
Tauron Polska Energia S.A. – nowa spółka w indeksie
Telekomunikacja Polska S.A.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
 
Zgodnie z deklaracjami Giełdy z początku bieżącego roku zmianie uległa formuła kwalifikacji spółek do indeksu oraz częstotliwość badań. Obecnie spółki analizowane są z perspektywy branżowej w trzech obszarach: środowisko, społeczeństwo i zarządzanie, a aktualizacja indeksu ma miejsce tylko raz w roku. Mimo tego, że podnieśliśmy wymogi, w indeksie znalazła się rekordowa liczba spółek. Wyniki te pokazują, że spółki coraz mocniej angażują się w obszar CSR i jest ich coraz więcej – podkreśla Tomasz Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych GPW. 
 
RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych (SRI). Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. Zgodnie z nową formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie, zaś uczestnikami indeksu mogą być również spółki zagranicznie. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG30, mWIG40 i sWIG80
 
RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Trafiają do niego spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i SEG, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloitte.
 
Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych, a więc pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek lub do 10% w pozostałych przypadkach. 
 
Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do końca listopada 2013 r. stopa zwrotu indeksu RESPECT Index wyniosła 72%. 
 
Beata_Jarosz_GPW.jpg
Beata Jarosz, Wiceprezes Zarządu GPW
Beata_Jarosz_2.jpg
Beata Jarosz odbiera certyfikat RESPECT Index w imieniu GPW SA
Laureaci_RI7.jpg
Laureaci 7. edycji RESPECT Index