GPW potwierdza społecznie odpowiedzialne podejście do prowadzonej działalności

Dodano: 17.12.2013

GPW SA znalazła się wśród 23 spółek tworzących nowy skład RESPECT Index podczas 7.  edycji tego projektu
Warszawska giełda dołączyła do Sustainable Stock Exchanges, inicjatywy ONZ zrzeszającej światowe giełdy promujące najwyższe standardy CSR w ramach rodzimych rynków kapitałowych
 
 
Warszawska giełda ogłosiła dziś nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych RESPECT. W trakcie siódmej już edycji projektu 23 spółki notowane na Głównym Rynku przeszły pozytywnie weryfikację w zakresie obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu i znalazły się w nowym portfelu indeksu. Wśród nich znalazła się także Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
- Prowadzimy projekt RESPECT Index od 2009 rok i przez ten czas z dużym uznaniem przyglądaliśmy się spółkom, które w ramach swoich strategii wykonują konsekwentną i systematyczną pracę w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. Jesteśmy zaszczyceni, że również warszawska giełda znalazła się w tym wyjątkowym gronie. Nie ukrywam, że jako spółka giełdowa aspirowaliśmy do składu indeksu nie po raz pierwszy i spełnienie najwyższych standardów w obszarze CSR wymagało od nas niemałego wysiłku. Przykład naszej spółki pokazuje jednak, że przy odpowiedniej determinacji i zaangażowaniu pracowników, które wpływają  na wzrost świadomości całej organizacji, jest to możliwe. Zdajemy sobie sprawę, że zakwalifikowanie się do RESPECT Indeksu to duże zobowiązanie wobec całego rynku i naszych interesariuszy dlatego planujemy dalszy, konsekwentny rozwój w obszarze zrównoważonego biznesu - powiedziała Beata Jarosz, wiceprezes zarządu GPW. 
 
Potwierdzeniem tego jest deklaracja, którą przedstawiciele GPW podpisali podczas uroczystości ogłoszenia składu RESPECT Indeksu. Warszawska giełda dołączyła do grona giełd zrzeszonych w ramach inicjatywy ONZ Sustainable Stock Exchanges (SSE), której sygnatariusze zobowiązują się do wspierania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju w ramach rynków kapitałowych, na których funkcjonują. 
 
- W imieniu inicjatywy ONZ Sustainable Stock Exchanges miło mi przyjąć publiczne zobowiązanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do promowania zrównoważonego rozwoju wśród spółek notowanych na warszawskim parkiecie. GPW odgrywa bardzo ważna rolę w swoim regionie i jest pierwszym przedstawicielem Europy Środkowo-Wschodniej, który dołączył do naszej inicjatywy. Podziwiamy jej aktywne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju – powiedziała Elodie Feller z SSE, odbierając deklarację z rąk przedstawiciela GPW.
 
Inicjatywa SSE została założona w 2009 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a jej głównym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy jej członkami w zakresie rozwoju i promocji obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnego inwestowania wśród inwestorów, spółek notowanych, instytucji nadzorujących i tworzących infrastrukturę rynków kapitałowych. 
 
GPW jest dziewiątą giełdą, którą zadeklarowała przystąpienie do SSE, a zarazem pierwszą z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i pierwszą spośród giełd z Unii Europejskiej niezrzeszonych w grupie giełd. Wśród dotychczasowych członków inicjatywy znajdują się mi.n: NYSE-Euronext, NASDAQ OMX,  oraz brazylijska BM&FBBovespa.
 
Beata_Jarosz_and_Elodie_Feller.jpg
Beata Jarosz, Wiceprezes Zarządu GPW, wręcza deklarację przystąpienia warszawskiej giełdy do inicjatywy ONZ, Sustainable Stock Exchanges