III edycja konferencji "Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu" - "Odpowiedzialne Raportowanie", 22 maja br.

Dodano: 22.04.2014

Konferencja "Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu" to wydarzenie, w którym przedstawiciele biznesu, rynków finansowych, organizacji pozarządowych, a także instytucji  regulujących rynek będą rozmawiać o bieżącej kondycji rynku i o tym, co można zrobić, żeby wzmacniać wzajemne zaufanie wśród jego uczestników. W kontekście trudnej sytuacji gospodarczej, temat ten jest wciąż aktualny, a biegli rewidenci – przedstawiciele profesji współodpowiedzialnej za rzetelność informacji finansowej – mają szczególną legitymację żeby go poruszać. 

Temat tegorocznej, III już edycji wydarzenia to „Odpowiedzialne raportowanie”. Nie chodzi jednak wyłącznie o informacje finansowe. Biegli rewidenci dostrzegają rosnącą potrzebę zobiektywizowania oceny działań firm na rzecz środowiska, lokalnej społeczności, pracowników, a także szerokiego otoczenia, w którym funkcjonują nasi klienci. Społeczna odpowiedzialność biznesu to już nie moda a coraz częściej integralny element strategii przedsiębiorstw. To naturalnie rodzi potrzebę przejrzystego i w miarę możliwości zobiektywizowanego zaprezentowania działalności firm w tym zakresie. Tego coraz częściej oczekują interesariusze, zaczyna wymagać rynek. Ma to wyraz w pojawianiu się raportów społecznych i zintegrowanych, gdzie obok danych finansowych przedsiębiorstwa prezentują to, co robią na rzecz innych.

Uczestnicy trzech paneli dyskusyjnych będą starali się odpowiedzieć na pytanie jak mierzyć i prezentować działalność CSR. Zastanowią się, czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu jest to obszar do budowy przewagi firmy i podnoszenia jej konkurencyjności. Porozmawiają o rosnącej roli raportowania działań CSR w komunikacji z otoczeniem firmy. 
 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest Partnerem wydarzenia.
 
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona. 

Więcej o konferencji