Ankieta CSR dla spółek giełdowych

Dodano: 07.05.2014

Zachęcamy spółki giełdowe do wypełnienia ankiety dotyczącej postrzegania społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów oraz wpływu stosowania tych zasad przez emitentów na decyzje inwestycyjne uczestników rynku.Wyniki tych badań pozwolą odpowiedzieć na kilka ważnych, z punktu widzenia rozwoju rynku kapitałowego, pytań.
 
Ankieta jest anonimowa, a wszystkie informacje zawarte w kwestionariuszach ankietowych zostaną wykorzystane w celu poznania opinii na temat postrzegania społecznej odpowiedzialności biznesu przez uczestników rynku kapitałowego. Jej wypełnienie wypełnienie zajmie kilka minut.
 
Organizatorem projektu jest agencja Martis CONSULTING, zaś Partnerami projektu – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.