Harmonogram VIII edycji projektu RESPECT Index

Dodano: 04.09.2014

 

Termin

Zakres prac

30 czerwca

Wyznaczenie listy spółek, które mogą zostać uczestnikami indeksu (spółki, które zajęły co najmniej 150 pozycję rankingu indeksu WIG30 ogłoszonego w maju br.)

1 lipca – 31 sierpnia

Analiza spółek prowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych pod kątem kar nałożonych przez KNF, przestrzegania Dobrych Praktyk oraz wypełniania obowiązków informacyjnych

1 września

Przekazanie listy spółek, które przeszły weryfikację GPW do dalszej analizy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

1-30 września

Analiza SEG serwisów internetowych spółek pod kątem ich komunikacji z interesariuszami

10 października

Posiedzenie komitetu sterującego, podjęcie decyzji o kwalifikacji spółek do ostatniego etapu badania

13 października

Zaproszenie wyselekcjonowanych spółek do wypełnienia ankiety

13 października – 31 października

Wypełnienie przez spółki ankiet

1 – 30 listopada

Audyt wyników ankiet (Deloitte)

15 grudnia

Posiedzenie komitetu sterującego, podjęcie decyzji o kwalifikacji spółek do indeksu

17 grudnia

Ogłoszenie wyników VIII edycji