Treść ankiety VIII edycji projektu RESPECT Index już dostępna

Dodano: 04.09.2014

Zapraszamy spółki do zapoznania się z treścią ankiety RESPECT Index, którą wyselekcjonowane we wcześniejszych etapach spółki wypełnią w VIII etapie projektu RESPECT jesienią tego roku (harmonogram VIII edycji).

Ankieta, podobnie jak w poprzedniej edycji, została podzielona na trzy obszary: Środowisko (Environment), Społeczeństwo (Social) oraz Ład Korporacyjny (Governance), które łącznie obejmują 49 pytań. Spółki odpowiadają na te pytania, które zostały przypisane ich branży, zaznaczając jednocześnie czy odpowiedź dotyczy jedynie spółki-matki cz całej grupy kapitałowej lub jej części.

System umożliwiający wypełnienie ankiet, zostanie udostępniony spółkom w połowie października 2014 r.

Ankieta RESPECT - VIII edycja, 2014 r.