Harmonogram IX edycji projektu RESPECT Index

Dodano: 08.07.2015

 
Termin

Zakres prac

30 czerwca

Wyznaczenie listy spółek, które mogą zostać uczestnikami indeksu (spółki z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 – razem 140 spółek)

1 lipca – 31 sierpnia

Analizy spółek przez GPW pod kątem kar nałożonych przez KNF, przestrzegania Dobrych Praktyk oraz wypełniania obowiązków informacyjnych

1 września

Przekazanie listy spółek do dalszej analizy SEG

1-30 września

Analiza serwisów internetowych spółek przez SEG pod kątem ich komunikacji z interesariuszami

5 października

Posiedzenie komitetu sterującego, podjęcie decyzji o kwalifikacji spółek do ostatniego etapu badania

7 października

Wysłanie pism – zaproszeń do spółek do wypełnienia ankiety

7 października – 6 listopada

Wypełnienie przez zaproszone spółki ankiet

9 listopada – 4 grudnia

Audyt wyników ankiet (prowadzi Deloitte)

11 grudnia

Posiedzenie komitetu sterującego, podjęcie decyzji o kwalifikacji spółek do indeksu

16 grudnia

Ogłoszenie wyników IX edycji

 
 *zastrzegamy sobie zmianę terminów poszczególnych faz realizacji IX edycji RESPECTIndex