Ostatni etap IX edycji kwalifikacji spółek do RESPECT Index

Dodano: 07.10.2015

5 października odbyło się posiedzenie komitetu indeksu RESPECT, na którym podsumowane zostały dotychczasowe etapy badań oraz została zarekomendowana lista spółek, do których zostanie wysłane zaproszenie do ostatniego etapu tego projektu.

Podczas posiedzenia komitetu, w którym udział wzięli przedstawiciele: Giełdy Papierów Wartościowych, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Deloitte podsumowane zostały dwa pierwsze etapy IX edycji projektu RESPECT Index. W ramach etapu pierwszego GPW wyselekcjonowała spółki, które według stanu na 30 czerwca 2015 r. były uczestnikami indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. W grupie tej nie znalazła się spółka RAWLPLUG, obecny uczestników indeksu RESPECT. W drugim etapie została przeprowadzona analiza wypełniana obowiązków informacyjnych przez spółki, przestrzeganie kodeksu Dobrych Praktyk oraz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Komitet, podczas dyskusji zapoznał się z wynikami rankingu SEG, którego przedmiotem były analizy serwisów internetowych, w szczególności pod kątem komunikacji spółek z interesariuszami. Zgodnie z przyjętymi zasadami do dalszego etapu zostały zaproszone spółki, które w rankingu uzyskały najwyższą ilość punktów.

Kolejny etap projektu RESPECT index będzie miał na celu wypełnienie ankiet przez zaproszone spółki, a których wyniki zostaną zweryfikowane przez firmę Deloitte. Poszczególne spółki zostaną indywidualnie zaproszone, a po potwierdzeniu przyjęcia zaproszenia zostanie nadany im dostęp do internetowego serwisu formularza ankiety.

Zgodnie z harmonogramem obecnej edycji RESPECT index ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 16 grudnia 2015 r.