Harmonogram X edycji projektu RESPECT Index

Dodano: 25.05.2016

 

Termin*

Zakres prac

30 czerwca

Wyznaczenie listy spółek, które mogą zostać uczestnikami indeksu (spółki z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 – razem 140 spółek)

1 lipca – 31 sierpnia

Analizy spółek przez GPW pod kątem kar nałożonych przez KNF, przestrzegania Dobrych Praktyk oraz wypełniania obowiązków informacyjnych

1 września

Przekazanie listy spółek do dalszej analizy SEG

1-30 września

Analiza serwisów internetowych spółek przez SEG pod kątem ich komunikacji z interesariuszami

10 października

Posiedzenie komitetu sterującego, podjęcie decyzji o kwalifikacji spółek do ostatniego etapu badania

12 października

Wysłanie pism – zaproszenie spółek do wypełnienia ankiety

12 października – 10 listopada

Wypełnienie przez zaproszone spółki ankiety

14 listopada – 9 grudnia

Audyt wyników ankiety (prowadzi Deloitte)

12 grudnia

Posiedzenie komitetu sterującego, podjęcie decyzji o kwalifikacji spółek do indeksu

14 grudnia

Ogłoszenie wyników X edycji

 

*zastrzegamy sobie zmianę terminów poszczególnych etapów realizacji X edycji RESPECT Index