Jest już dostępna ankieta X edycji projektu RESPECT Index!

Dodano: 20.07.2016

Zapraszamy spółki do zapoznania się z treścią ankiety RESPECT Index, którą wyselekcjonowane we wcześniejszych etapach spółki wypełnią w X edycji projektu RESPECT jesienią tego roku.

Ankieta, podobnie jak w poprzedniej edycji, została podzielona na trzy obszary: Środowisko (Environment), Społeczeństwo (Social) oraz Ład Korporacyjny (Governance), które łącznie obejmują 51 pytań. Spółki odpowiadają na te pytania, które zostały przypisane ich branży, zaznaczając jednocześnie czy odpowiedź dotyczy jedynie spółki-matki czy całej grupy kapitałowej lub jej części.

System umożliwiający wypełnienie ankiet, zostanie udostępniony spółkom w połowie października 2016 r.

Ankieta RESPECT - X edycja 2016 r.