GPW ogłosiła wyniki X edycji projektu RESPECT Index

Dodano: 15.12.2016

14 grudnia 2016 r.

GPW ogłasza nowy X skład RESPECT Index

KOMUNIKAT PRASOWY

 • GPW ogłosiła 14 grudnia 2016 r. dziesiąty skład indeksu RESPECT
 • W tegorocznej edycji, w skład indeksu wejdzie rekordowa liczba - 25 spółek, w tym 4 debiutantów
 • Od pierwszej publikacji w 2009 r. RESPECT Index zwiększył wartość o 50 proc.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła 14 grudnia br. skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przez firmę Deloitte, w skład indeksu po X edycji wejdzie 25 spółek, w tym cztery nowe: Fabryki Mebli Forte S.A., PCC Rokita S.A., Bank Pekao S.A. oraz Trakcja PRKiI S.A. W tegorocznej edycji RESPECT Index liczba nowych spółek jest najwyższa w historii.

RESPECT to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Do tegorocznej X edycji indeksu zakwalifikowało się 25 spółek, działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Cieszę się, że z roku na rok wzrasta liczba spółek podejmujących działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, wpisując je w swoje długofalowe strategie biznesowe. Działania te wspierają rozwój rynku kapitałowego, budując zaufanie wśród inwestorów i dostarczając im narzędzi do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład tegorocznej edycji indeksu weszło 25 spółek (w kolejności alfabetycznej):

 • Apator S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Budimex S.A.
 • Elektrobudowa S.A.
 • Energa S.A.
 • Fabryki Mebli „FORTE” S.A.
 • GPW S.A.
 • Grupa Azoty S.A.
 • Grupa LOTOS S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 • Orange Polska S.A.
 • PCC Rokita S.A.
 • Pelion S.A.
 • PGE S.A.
 • PGNIG S.A.
 • PKN Orlen S.A.
 • PZU S.A
 • Tauron PE S.A.
 • Trakcja PRKiI S.A.
 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Nowy skład RESPECT Index będzie obowiązywał od 19 grudnia 2016 r.

Jubileuszowa X edycja RESPECT Index to doskonały moment na podsumowanie minionych edycji, w których w sumie udział wzięło 40 podmiotów. W tegorocznej edycji pojawiły się 4 nowe spółki. Od samego początku istnienia indeksu nieprzerwanie obecnych w nim jest 8 spółek. To liderzy rynku, którzy, konsekwentnie udoskonalając działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu, mogą stanowić inspiracje dla innych. Taka postawa może mieć duże znaczenie w obliczu wchodzącego w życie od stycznia 2017 r. obowiązku ujawniania danych pozafinansowych. 3/4 spółek obecnych w RESPECT Index przygotowuje sprawozdania niefinansowe, 90 proc. według standardów GRI, z czego 50 proc. poddawanych jest niezależnej weryfikacji - mówi Irena Pichola, Partner, Lider Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte.

Wyniki notowań indeksu RESPECT pokazują, że spółki tworzące ten wskaźnik charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Od 19 listopada 2009 roku do 13 grudnia 2016 r., w ciągu siedmiu lat istnienia indeksu, zwiększył on swoją wartość o przeszło 50 proc. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 28 proc.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez audytora projektu firmę Deloitte. Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych – pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25 proc., gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek, lub do 10 proc. w pozostałych przypadkach.

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl/.