Harmonogram XI edycji projektu RESPECT Index

Dodano: 30.06.2017

 

Termin*

Zakres prac

1 maja - 30 czerwca

Aktualizacja formularza ankiety na podstawie wyników ostatniej edycji, otrzymanych propozycji oraz obserwowanych trendów

30 czerwca

Wyznaczenie listy spółek, które mogą zostać uczestnikami indeksu (spółki z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80)

1 lipca

Przekazanie listy spółek do Działu Emitentów GPW (DE) celem ich analizy pod kątem kar nałożonych przez KNF, przestrzegania Dobrych Praktyk oraz wypełniania obowiązków informacyjnych

1 lipca – 31 sierpnia

Analiza DE

1 września

Przekazanie listy spółek do dalszej analizy SEG

1-30 września

Analiza SEG serwisów internetowych spółek pod kątem ich komunikacji z interesariuszami

10 października

Posiedzenie komitetu sterującego, podjęcie decyzji o kwalifikacji spółek do ostatniego etapu badania

12 października

Wysłanie pism – zaproszeń do spółek do wypełnienia ankiety

12 października – 10 listopada

Wypełnienie przez spółki ankiet

13 listopada – 8 grudnia

Audyt wyników ankiet (prowadzi Deloitte)

12 grudnia

Posiedzenie komitetu sterującego, podjęcie decyzji o kwalifikacji spółek do indeksu

14 grudnia

Ogłoszenie wyników XI edycji

 

*zastrzegamy sobie zmianę terminów poszczególnych etapów realizacji XI edycji RESPECT Index