Harmonogram XII edycji projektu RESPECT Index

Dodano: 07.08.2018

 Harmonogram XII edycji RESPECT Index

Termin*

Zakres prac

29 czerwca

Wyznaczenie listy spółek, które mogą zostać uczestnikami indeksu (spółki z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 – razem 140 spółek)

1 lipca - 31 sierpnia

Analizy spółek przez GPW pod kątem kar nałożonych przez KNF, przestrzegania Dobrych Praktyk oraz wypełniania obowiązków informacyjnych

1 września

Przekazanie listy spółek do dalszej analizy SEG
Publikacja formularza ankiety

1-30 września

Analiza serwisów internetowych spółek przez SEG pod kątem ich komunikacji z interesariuszami

9 października

Posiedzenie komitetu sterującego, podjęcie decyzji o kwalifikacji spółek do ostatniego etapu badania

10 października

Wysłanie pism – zaproszenie spółek do wypełnienia ankiety

10 października – 9 listopada

Wypełnienie ankiety przez zaproszone spółki

9 listopada – 10 grudnia

Audyt wyników ankiety (prowadzi Deloitte)

11 grudnia

Posiedzenie komitetu sterującego, podjęcie decyzji o kwalifikacji spółek do indeksu

12 grudnia

Ogłoszenie wyników XII edycji

 

Harmonogram XII edycji RESPECT Index – dla obecnych uczestników indeksu

Termin*

Zakres prac

10 – 30 września

Wypełnienie ankiety przez zaproszone spółki

1 – 31 października

Audyt wyników ankiety (prowadzi Deloitte)

 

* zastrzegamy sobie zmianę terminów poszczególnych etapów realizacji XII edycji RESPECT Index