Badanie „Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes”

Dodano: 15.11.2016

 

We wrześniu 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych wraz z firmą doradczą Deloitte po raz trzeci przeprowadziła badanie „Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes” wśród przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych. Celem badania było poznanie opinii ekspertów na temat wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne oraz znajomość RESPECT Index.

Wśród najważniejszych wniosków należy wskazać:

  • 46% respondentów uwzględnia zagadnienia z obszaru ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, co w zestawieniu z poprzednią edycją badania stanowi wzrost aż o 33 punkty procentowe
  • Większość ankietowanych dostrzega korelację pomiędzy odpowiedzialnym podejściem do prowadzenia biznesu a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa (odsetek ten wzrósł w porównaniu do wyniku z poprzedniej edycji)
  • RESPECT Index jest znany wszystkim ankietowanym respondentom. Znakomity poziom znajomości RESPECT Index wśród uczestników rynku świadczyć może o skuteczności podejmowanych działań informacyjnych.

W ankiecie wzięli udział osoby profesjonalnie związane z rynkiem kapitałowym, przedstawiciele domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm doradczych oraz banków powierniczych.

Wyniki badania dostępne są w załączonym raporcie - pobierz