Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło nabór do raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Dodano: 19.12.2018

Warszawa, 19 grudnia 2018 r.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło nabór do raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”
 
KOMUNIKAT PRASOWY

  • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku
  • Zgłoszenia działań realizowanych przez firmy odbywać się będą do 9 stycznia 2019 roku
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ukaże się po raz 17. Na główną część publikacji składają się działania i inicjatywy firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji w raporcie znalazło się ponad 1000 przykładów dobrych praktyk – w tym wiele studiów przypadku powiązanych ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępniło formularz, umożliwiający zgłaszanie aktywności firm do Raportu za rok 2018. Rejestracji można dokonać do 9 stycznia poprzez formularz na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018. Nie ma ograniczeń w liczbie przesyłanych praktyk. Zgłoszenie oraz ich publikacja są bezpłatne. Zgłaszać można zarówno nowe, jak również długoletnie praktyki.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosi raport podczas konferencji 28 marca 2019 roku. Do udziału w wydarzeniu w sposób szczególny zaproszone zostaną firmy, których działania znalazły się w raporcie.

GPW od sześciu lat współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach konkursu „Raporty Społeczne”. Głównym celem inicjatywy jest promocja organizacji, które w swojej działalności realizują idee odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego.
***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl/