Uchwała Zarządu GPW w sprawie zakończenia obliczania indeksu RESPECT Index

Dodano: 13.08.2019

Uchwała Nr 805/2019
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 sierpnia 2019 r.


w sprawie zakończenia obliczania i podawania do publicznej wiadomości
indeksu RESPECT Index

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:
§ 1

1. Giełda zaprzestaje obliczania i podawania do publicznej wiadomości indeksu RESPECT Index.
2. Uchyla się szczegółowe zasady konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksu RESPECT Index, określone Uchwałą Nr 651/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18  listopada 2009 r. (z późn. zm.).
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.