Dobre praktyki - rynek NewConnect

31 października 2008 roku Giełda Papierów Wartościowych przyjęła zbiory „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” oraz „Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców NewConnect”.

Podnoszenie standardów postępowania spółek i Autoryzowanych Doradców NewConnect ma sprzyjać rozwojowi tego rynku oraz stanowić narzędzie zwiększania efektywności całego rynku kapitałowego, co niewątpliwie przyczynia się do zwiększenia wartości spółek publicznych oraz jakości usług oferowanych przez Autoryzowanych Doradców.

Więcej na www.corp-gov.gpw.pl