Dobre praktyki uczestników rynku

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką. Pierwsze polskie zasady ładu korporacyjnego opracowane zostały przez Komitet Dobrych Praktyk składający się z reprezentantów różnych środowisk związanych z rynkiem kapitałowym i zapisane w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002". Ich nowelizacja zapisana została w dokumencie "Dobre praktyki 2005".

Więcej na: www.corp-gov.gpw.pl