Dobre praktyki w zakresie wypowiedzi publicznych

Zasada I.
Każda wypowiedź dotycząca przewidywania sytuacji rynkowej powinna zawierać merytoryczną argumentację, która jest podstawą wyrażanej opinii.
 
Zasada II.
Nie należy wypowiadać opinii o przewidywanej sytuacji rynkowej  w przypadku gdy jej treść może spowodować uzyskanie korzyści przez wypowiadającego się lub zatrudniającą go instytucję, chyba że  konflikt interesów został jednocześnie ujawniony.
 
Zasada III.
Wypowiadający się publicznie powinni z rozwagą dobierać słowa, tak aby ewentualny ładunek emocji w nich zawarty był adekwatny do opisywanej sytuacji rynkowej.
 
Zasada IV.
Wypowiedź powinna zawierać nazwisko autora i nazwę zatrudniającej go instytucji. Niedopuszczalne są wypowiedzi anonimowe.
 
Zasada V.
Należy autoryzować wypowiedź, która ma być publikowana w mediach.