Szkoła Giełdowa

Szkoła Giełdowa utworzona w 1999 r. jest największym projektem edukacyjnym Giełdy, realizowanym we współpracy z 18 ośrodkami akademickimi w różnych miastach Polski, lokalnymi biurami maklerskimi, bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Wykłady Szkoły Giełdowej zostały przygotowane przez polskich specjalistów rynku kapitałowego we współpracy z paryską szkołą l’Ecole de la Bourse, prowadzoną przez Giełdę w Paryżu. Program Szkoły Giełdowej jest regularnie uzupełniany, tak by najlepiej odzwierciedlał zmiany zachodzące na polskim rynku kapitałowym.

Zajęcia w Szkole Giełdowej prowadzone są przez specjalistów rynków finansowych, wykładowców wyższych uczelni oraz pracowników biur maklerskich i banków. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprasza do Szkoły Giełdowej wszystkich, którzy chcą lepiej zadbać o swoje oszczędności i pogłębić wiedzę o inwestowaniu w papiery wartościowe.

Czytaj więcej: http://www.gpw.pl/szkola_gieldowa