Komitet sterujący

Komitet Sterujący jest ciałem decyzyjnym projektu. Do najważniejszych zadań Komitetu Sterującego należy wyłonienie finalnego składu Indeksu RESPECT na podstawie wyników wszystkich trzech etapów projektu i wyników weryfikacji dostarczonych przez firmę Deloitte.

Dodatkowo Komitet Sterujący podejmuje decyzje związane z wszystkimi zmianami dotyczącymi przebiegu projektu, metody badania i zasad obliczania indeksu oraz sprawuje nadzór nad bieżącą metodologią, a także proponuje kierunki jej rozwoju. Rozstrzyga również wszelkie kwestie sporne.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

  • Małgorzata Skłodowska-Balcerek, dr Tomasz Wiśniewski – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • dr Mirosław Kachniewski – Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Katarzyna Średzińska – Deloitte Polska