Odpowiedzialne inwestowanie

Odpowiedzialne Inwestowanie (ang. Socially-Responsible Investing, SRI) jest to strategia inwestowania środków indywidualnych lub należących do instytucji, która w równym stopniu dąży do maksymalizacji zysku, co do osiągnięcia dobra społecznego. Występuje również pod nazwami: etyczne inwestowanie, zrównoważone inwestycje, zielone inwestycje.

Inwestorzy społecznie odpowiedzialni w swoich decyzjach inwestycyjnych uwzględniają aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ang.  ESG - Environment, Social, Governance) i uprzywilejowują te przedsiębiorstwa, które praktykują takie zasady, jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, ochrona praw konsumenta, prawa człowieka, czy różnorodność.

Istotą odpowiedzialnego inwestowania jest zatem przyjęcie przez inwestorów szerszej perspektywy podczas selekcji spółek czy produktów finansowych, takich jak indeksy giełdowe i fundusze inwestycyjne, poprzez dodatkowe uwzględnienie czynników jakościowych z grupy ESG podczas analizy. Tym samym w pośredni sposób, inwestorzy odpowiedzialni zachęcają korporacje do zwiększenia zaangażowania w takie dziedziny jak ekologia, ład korporacyjny, społeczeństwo.

Zgodnie z raportem opublikowanych przez EuroSIF we wrześniu 2010 roku, poziom aktywów inwestowanych w sposób odpowiedzialny na świecie kształtuje się obecnie na poziomie ok. 7 bilionów euro, z czego blisko 5 bilionów inwestowanych jest w Europie (ponad 70%). Dla porównania, wartość inwestycji odpowiedzialnych w 2008 roku kształtowała się na poziomie ok. 5 bilionów euro, co oznacza blisko 40-procentowy wzrost w ciągu dwóch lat. Większość środków jest inwestowana poprzez fundusze inwestycyjne, fundusze specjalistyczne i ETFy.

  Total SRI
(bn)
Total SRI
(€ bn)
United States (2010) Total SRI US$ 3,069 US$ 3,069 2,141
Canada (2008) Core SRI Cnd$ 54.2 Cnd $ 609.2 405
Broad SRI Cnd$ 555.0
Australia / NZ (2010) Core SRI Au$ 18.2 Au $ 93 58
Broad SRI Au$ 74.8
Japan (2009)   ¥ 579 ¥ 579 4
Europe (2009) Core SRI € 1,150 € 4,986 4,986
Broad SRI € 3,836
TOTAL WORLD € 7,594
źródło: Eurosif 2010 European SRI Study

Przydatne linki:

Principles for Responsible Investment (ONZ)

EuroSIF (Unia Europejska)

OdpowiedzialneInwestowanie.pl

Forum Społecznego Inwestowania (Stany Zjednoczone)


Stowarzyszenie Odpowiedzialności Inwestycyjnej (Azja i Australia)