Rada naukowa

Rada naukowa jest ciałem doradczym, opiniującym metodę badania RESPECT oraz sposób przeprowadzenia projektu. W jej skład wchodzą profesorowie wiodących polskich uczelni ekonomicznych, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym, zarządzaniem wartością w przedsiębiorstwie oraz metodologią badań.

Prof. dr hab. Aleksandra Duliniec jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 1981 roku, na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 1999 r. Jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz zarządzania wartością i kapitałem w przedsiębiorstwie, w tym książek „Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie” (PWN, 1998 i 2001) oraz „Finansowanie przedsiębiorstwa” (PWE, 2007). Od wielu lat kieruje Zakładem Zarządzania Finansowego, a od 2008 roku jest także kierownikiem Katedry Rynków Kapitałowych SGH. Prof. Aleksandra Duliniec była stypendystką Fulbrighta (University of Hartford, USA) oraz stypendystką rządu norweskiego (NHH w Bergen), współpracowała z szkołami biznesu na uniwersytetach amerykańskich w Minnesocie i Indianie. Pracę naukowo-dydaktyczną w Szkole Głównej Handlowej często łączy z działalnością w sferze gospodarczej, m.in. jako członek rad nadzorczych polskich spółek, ekspert współpracujący z firmami konsultingowymi, doradca w instytucjach administracji państwowej (Ministerstwo Finansów, NBP) i członek rad naukowych.

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak jest profesorem tytularnym nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Główne obszary jego działalności naukowej i dydaktycznej to: bankowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja gospodarcza, zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych, rynki kapitałowe. Jego rozprawa habilitacyjna (1995 r.) była poświęcona finansom i bankowości, a doktorat (1991 r.) - polityce pieniężnej. W latach 1996-2002 był profesorem ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Studiował także na uczelniach zagranicznych, m.in. w Stanach Zjednoczonych (University of Illinois At Urbana-Champaign), Wielkiej Brytanii (Exeter University) oraz Niemczech (Wolny Uniwersytet w Berlinie). Obecnie dziekan Wydziału Zarządzania (Uniwersytet Warszawski) i pracownik Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej NBP. Laureat wielu nagród i wyróżnień zarówno w kraju, jak i zagranicą, autor lub współautor kilkudziesięciu podręczników i jeszcze większej liczby artykułów w renomowanej prasie naukowej.

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski jest absolwentem zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. Stypendysta m.in. The Ford Foundation, The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Japan Society for the Promotion of Science, DAAD, Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. Od r. 1971 pracownik naukowy w PAN, w latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk. Obecnie profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą w kadencji 2005-2008. Założyciel i przewodniczący Rady Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania w SGH. Współtwórca i wykładowca Warsaw Executive MBA prowadzonego w SGH wspólnie z Carlson School of Management, USA. Autor ponad 200 publikacji, w tym kilku książek w języku angielskim. Ostatnio zajmuje się Nową Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, prosumpcją i marketingiem dla „nowego klienta“. Współpracownik głównych polskich wydawnictw biznesowych, m.in.: Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Manager Magazin, Harvard Business Review (Polska).

Prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz jest profesorem w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań marketingowych, zastosowań metod ilościowych w formułowaniu strategii i działań marketingowych przedsiębiorstwa oraz na demograficznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowaniach rynków konsumpcyjnych. Swe prace naukowe realizuje w ramach trzech specjalizacji badawczych tj. statystyki, demografii i badań marketingowych. Współpracuje z agencjami badawczymi jako konsultant z zakresu badań ilościowych. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Statystycznych (IASA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ludnościowych (EAPS).