RESPECT Certyfikat

respect_certificate_logo.jpg

 

O projekcie:

W 2009 roku GPW uruchomiła projekt RESPECT Index, by wyróżnić spośród spółek notowanych na Giełdzie, te, które są  społecznie odpowiedzialne. Od 2010 roku projekt jest kierowany do największych spółek giełdowych, wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. W procesie kwalifikacji spółek do indeksu są brane pod uwagę takie czynniki, jak: wypełnianie zasad ładu korporacyjnego, dbanie o środowisko, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzenie strategiczne, czy zarządzanie ryzkiem.

Od 2018 roku GPW zdecydowała się rozszerzyć promowanie społecznie odpowiedzialnych firm i otworzyć się również na spółki spoza wiodących indeksów. Efektem tych działań jest projekt certyfikat RESPECT. Mogą ubiegać się o niego  spółki, które nie są uczestnikami indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80,  ale chcą potwierdzić, że spełniają standardy GPW w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Dlaczego warto:

 • Otrzymasz przejrzystą ocenę dojrzałości stosowanych praktyk z obszaru ESG wraz z obiektywnymi rekomendacjami na przyszłość;
 • Wzmocnisz reputację spółki, jako firmy odpowiedzialnej, oraz obniżysz poziom ryzyka w oczach inwestorów rynków kapitałowych i finansowych w kraju i za granicą;
 • Znajdziesz się w prestiżowym gronie spółek giełdowych – liderów odpowiedzialnego biznesu w Polsce;
 • Poznasz najlepsze praktyki i ciekawe rozwiązania stosowane przez innych uczestników RESPECT Index oraz certyfikatu RESPECT.

6 kroków w drodze do certyfikatu RESPECT

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.odpowiedzialni.gpw.pl lub wyślij e-mail na adres respectindex@gpw.pl z deklaracją, że chcesz przystąpić do certyfikacji. 

 2. W pierwszym kroku weryfikacji GPW wraz ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych sprawdzi, czy zgłaszana przez Ciebie spółka przestrzega ładu korporacyjnego oraz poziomu komunikacji z interesariuszami. 

 3. Gdy  pozytywnie przejdziesz ten etap, otrzymasz do uzupełnienia szczegółowy kwestionariusz badania - spójny z wymaganiami bieżącej edycji RESPECT Index. Ankieta zawiera zarówno pytania dedykowane wszystkim spółkom, jak i  dotyczące jedynie spółek prowadzących określony rodzaj działalności, zgodnie z podziałem branżowym stosowanym przez GPW. 

 4. W kolejnym etapie wszystkie kwestionariusze będą zweryfikowane przez zewnętrznego audytora - firmę Deloitte, która sprawdzi  i potwierdzi prawdziwości przekazanych danych. 

 5. Ostatnim krokiem, jest podsumowanie punktów w każdej z trzech wcześniej określonych kategorii.  Certyfikat otrzymują te spółki, które uzyskały minimalną - wcześniej zdefiniowaną - liczbę punktów, zarówno całościowo, jak i w każdej z  trzech grup czynników. 

 6. Następnie wystarczy już tylko poczekać na informację o dacie uroczystego ogłoszenie wyników i wręczenia certyfikatów RESPECT na GPW. 

Terminy:

 • Po raz pierwszy wyniki projektu certyfikat RESPECT zostały ogłoszone w grudniu 2018 roku podczas gali podsumowującej XII edycję RESPECT Index. Certyfikat został przyznany jednej spółce.
 • Od początku 2019 roku przystąpienie do procesu certyfikacji jest możliwe w dowolnym momencie, a wyniki będą ogłaszane dwa razy w roku – w czerwcu i grudnia. Informacje o przyznaniu certyfikatu będą podawane na stronach internetowych GPW.
Dokumenty do pobrania